Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2023 r

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia nasze zasady i procedury gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o Tobie podczas korzystania z Usług, a także informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni Cię prawo.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usług. Korzystając z Usług wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicja

Wyjaśnienie

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone przez następujące warunki. Poniższe definicje mają to samo znaczenie zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

Identyfikacja

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Sprawdzać oznacza unikalne konto utworzone w celu zapewnienia dostępu do naszych Usług lub części naszych Usług.
 • Zjednoczyć Termin odnoszący się do podmiotu kontrolującego, kontrolowanego przez stronę lub znajdującego się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów w kapitale zakładowym lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania, w przypadku których dyrektorzy lub inni funkcjonariusze mają rację. Moc.
 • Biznes (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Smoothdownloader.
 • Pastel Jest to mały plik umieszczany na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, który zawiera między innymi szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny.
 • Płacić Dotyczy: Malezji.
 • Urządzenie Oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usług, np. B. komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Informacje osobiste Oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • on spotyka Proszę podać lokalizację.
 • Dostawca usługi Oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Są to firmy zewnętrzne lub osoby fizyczne zatrudnione przez Spółkę w celu świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.
 • Dane dotyczące użytkowania Termin oznaczający dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Serwisu lub przez samą infrastrukturę Serwisu (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Strona internetowa Dotyczy programu Smoothdownloader dostępnego za pośrednictwemhttps://www.smoothdownloader.com
 • Z Termin ten oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej bądź firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje zbieranych danych

Informacje osobiste

Kiedy korzystasz z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie, gdy korzystasz z Usług.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (taki jak adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszego Serwisu oraz godzina i data Twojej wizyty. strony i Twoje dane osobowe należą do tego samego urządzenia. Identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usług na urządzeniu mobilnym lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego i Twój telefon komórkowy numer telefonu. Działanie systemu, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę, gdy odwiedzasz nasze Usługi lub gdy uzyskujesz dostęp do Usług na urządzeniu mobilnym lub za jego pośrednictwem.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszych Usługach i przechowywania określonych informacji. Technologie śledzenia, z których korzystamy, obejmują tagi, znaczniki i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszych Usług. Technologia, którą wykorzystujemy może obejmować:

 • Plik cookie lub plik cookie przeglądarki. Pliki cookie to małe pliki przechowywane na Twoim urządzeniu. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy pliki cookie są wysyłane. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszych Usług. O ile nie dostosowałeś ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasze Usługi mogą wykorzystywać pliki cookie.
 • Sygnał nawigacyjny sieci Web. Niektóre części naszych Usług i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami WWW (znane również jako przezroczyste pliki GIF, znaczniki pikselowe i jednopikselowe pliki GIF), które na przykład umożliwiają Spółce zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te witryny. oraz inne istotne statystyki witryny (na przykład określające popularność niektórych sekcji oraz sprawdzające stan systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Stałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po wylogowaniu, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy sesyjnych i trwałych plików cookie w celach wymienionych poniżej:

 • Niezbędne/krytyczne pliki cookieTyp: plik cookie sesji. Zarządzany przez: My. Cel: Te pliki cookies są niezbędne do świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu oraz umożliwienia korzystania z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie żądane przez Ciebie usługi nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Ci tych usług.
 • Polityka plików cookie/Informacje o akceptacji plików cookieTyp: trwałe pliki cookie. Zarządzany przez: My. Cel: Ten plik cookie sprawdza, czy użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie w witrynie.
 • Funkcjonalne pliki cookieTyp: trwałe pliki cookie. Zarządzany przez: My. Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Ciebie podczas korzystania z witryny, takie jak dane logowania lub preferencje językowe. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej spersonalizowanego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z witryny.

Aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie lub sekcją dotyczącą plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać nasze usługi, w tym śledzenie korzystania z naszych Usług.
 • Jak zarządzać swoim kontem: Aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usług. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą umożliwić Ci dostęp do różnych funkcji Serwisu dostępnych dla zarejestrowanego użytkownika.
 • Aby wykonać umowę: Opracowuj, wdrażaj i egzekwuj umowy zakupu dowolnych produktów, towarów lub usług zakupionych lub inne umowy zawarte z nami za pośrednictwem Usług.
 • Zadzwonię do ciebie: Aby skontaktować się z Tobą poprzez e-mail, rozmowę telefoniczną, SMS lub inną podobną formę komunikacji elektronicznej, np. B. Powiadomienia o aktualizacjach aplikacji mobilnej lub przekazywanie informacji o zakontraktowanych funkcjach, produktach lub usługach, w tym o aktualizacjach zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub właściwe do ich wdrożenia.
 • Aby przygotować z nowościami, ofertami specjalnymi i ogólnymi informacjami o innych oferowanych przez nas produktach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydujesz się nie otrzymywać biuletynów.
 • Jak zarządzać swoimi zamówieniami: Aby odpowiadać na Twoje prośby i zarządzać nimi.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, restrukturyzacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszych aktywów, niezależnie od tego, czy chodzi o kontynuację działalności, czy w związku z upadłością, likwidacją lub podobnym postępowaniem. . , gdzie przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników naszych Usług będą jednym z przenoszonych aktywów.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak: B. do analizowania danych, identyfikowania trendów użytkowania, określania skuteczności naszych kampanii reklamowych oraz oceny i ulepszania Usług, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Z usługodawcami: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania Twojego korzystania z naszych Usług oraz komunikowania się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z negocjacjami dotyczącymi fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innego podmiotu lub w ich trakcie.
 • Z oddziałami: Możemy udostępniać Twoje dane naszym spółkom stowarzyszonym. W takim przypadku będziemy wymagać od nich przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się naszą spółkę dominującą i inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są z nami pod wspólną kontrolą.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: Jeśli udostępnisz dane osobowe lub wejdziesz w interakcję z innymi użytkownikami w miejscach publicznych, informacje te będą widoczne dla wszystkich użytkowników i mogą zostać publicznie rozpowszechnione za granicą.
 • Za Twoją zgodą: Za Twoją zgodą możemy udostępniać Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Spółka przechowuje również dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, chyba że dane są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub funkcjonalności naszych Usług lub prawo wymaga od nas przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Podanie danych osobowych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki i innych lokalizacjach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności i późniejsze przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na takie przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz że żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną zastosowane odpowiednie kontrole, w tym: dotyczą bezpieczeństwa. Twoje dane i inne dane osobowe.

Usuń swoje dane osobowe

Masz prawo usunąć dane osobowe, które o Tobie zebraliśmy lub poprosić nas o pomoc w ich usunięciu.

Nasze Usługi mogą oferować Ci możliwość usunięcia z Usług pewnych informacji o Tobie.

Możesz zaktualizować, zmienić lub usunąć swoje dane w dowolnym momencie, logując się na swoje konto (jeśli je posiadasz) i odwiedzając „Ustawienia konta”, gdzie możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi. Możesz także skontaktować się z nami, aby poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie podanych danych osobowych.

Należy jednak pamiętać, że możemy zachować pewne informacje, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli mamy do tego podstawę prawną.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Umowa biznesowa

Jeżeli Spółka uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej polityce prywatności.

Oskarżenie

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych (takich jak sądy lub agencje rządowe).

Inne wymagania prawne

Spółka może ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli w dobrej wierze uzna, że ​​takie działanie jest konieczne, aby:

 • Przestrzeganie obowiązków prawnych
 • Chroń i chroń prawa i aktywa firmy.
 • Zapobiegaj potencjalnym błędom podczas korzystania z Usług lub badaj je.
 • Zapewnij bezpieczeństwo osobiste użytkowników usług lub społeczeństwa.
 • Chroni przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Życie prywatne dzieci

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie zgoda, a Twój kraj wymaga zgody rodziców, możemy poprosić Cię o zgodę, zanim będziemy zbierać i wykorzystywać te dane.

Linki do innych stron

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę internetową strony trzeciej. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem w naszych Usługach, zanim zmiany zaczną obowiązywać, i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na tej stronie.

Zadzwoń do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

 • E-mail: marketing.smoothdownloader@gmail.com.
Scroll to Top