Dasar Privasi

Kemas kini terakhir: 10 Disember; 2023

Dasar Privasi ini mengawal pengumpulan maklumat anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan; Dasar dan amalan kami mengenai penggunaan dan pendedahan menerangkan hak privasi anda dan cara undang-undang melindungi anda.

Kami menggunakan data peribadi anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini.

Tafsiran

Terjemah.

Perkataan huruf besar asal ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia tunggal atau jamak.

Maknanya

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Akaun bermaksud akaun unik yang dibuat untuk membolehkan anda mengakses Perkhidmatan kami atau bahagian Perkhidmatan kami.
 • Sahabat “kawalan” ertinya syer; untuk mengawal entiti dengan memiliki 50% atau lebih kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak mengundi dalam pemilihan pengarah; bermaksud entiti yang dikawal atau di bawah kawalan bersama. Pengurusan. Kuasa
 • syarikat (dirujuk dalam Perjanjian ini sebagai “Syarikat”, “Kami”, “Kami” atau “Kami”) merujuk kepada Smoothdownloader.
 • kek Komputer anda Fail kecil yang dimuatkan dari peranti mudah alih atau tapak web ke mana-mana peranti lain; Laman web ini mengandungi butiran sejarah penyemakan imbas anda
 • bangsa Merujuk kepada Malaysia.
 • peralatan komputer Ia bermaksud sebarang peranti yang boleh mengakses perkhidmatan, seperti telefon mudah alih atau tablet digital.
 • Maklumat peribadi Sebarang maklumat tentang individu yang boleh dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.
 • menghidangkan Merujuk kepada Laman Web.
 • Pembekal perkhidmatan bermaksud individu atau entiti undang-undang yang memproses data bagi pihak Syarikat. Ia memudahkan perkhidmatan; Untuk menyediakan perkhidmatan untuk syarikat; merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang digunakan oleh Syarikat untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu Syarikat dalam menganalisis cara Perkhidmatan digunakan.
 • Penggunaan Data Merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik (cth, tempoh lawatan halaman), sama ada dijana melalui penggunaan Perkhidmatan atau oleh infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri.
 • laman web Merujuk kepada Smoothdownloader; boleh diperolehi daripadahttps://www.smoothdownloader.com
 • awak Mengakses atau menggunakan Perkhidmatan bermaksud Syarikat atau entiti undang-undang lain yang melaluinya orang tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berkenaan.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat Peribadi Anda.

Jenis data yang dikumpul

Maklumat peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan kami maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda. Walaupun ia mungkin termasuk maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi; tanpa had:

 • Alamat e-mel
 • Penggunaan Data

Penggunaan Data

Data Penggunaan dikumpul secara automatik apabila anda menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan termasuk alamat Protokol Internet peranti anda (cth alamat IP); jenis pelayar; versi pelayar; Halaman perkhidmatan kami yang telah anda lawati; masa dan tarikh lawatan anda; halaman yang digunakan; Ini mungkin termasuk maklumat seperti pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Jika anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih; Jenis peranti mudah alih yang anda gunakan; Peranti ID unik mudah alih anda; Alamat IP peranti mudah alih anda; Kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk nombor anda. telefon bimbit. , operasi sistem; jenis pelayar internet mudah alih yang anda gunakan; Pengecam Peranti Unik dan Data Diagnostik Lain.

Kami mungkin mengumpul maklumat yang dihantar ke penyemak imbas anda setiap kali anda melawati Perkhidmatan kami atau mengakses Perkhidmatan menggunakan peranti mudah alih.

Teknologi Penjejakan dan Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejak aktiviti pada Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu. Teknologi penjejakan yang digunakan termasuk suar, kuki dan kuki untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta menganalisisnya untuk menambah baik perkhidmatan kami. Tag dan skrip. Teknologi yang kami gunakan mungkin termasuk:

 • Kuki o Kuki Pelayar. Kuki ialah fail kecil pada peranti anda. Anda boleh mengarahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki; Anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa ciri Perkhidmatan kami. Melainkan anda telah melaraskan tetapan penyemak imbas anda untuk melumpuhkan kuki; Perkhidmatan kami mungkin menggunakan Cookies.
 • Web Beacon Elemen tertentu Perkhidmatan kami dan e-mel kami mungkin mengenal pasti Syarikat, contohnya; Mengandungi fail elektronik kecil (dikenali sebagai suar web (gif jelas, tag piksel dan gif piksel tunggal) yang membolehkan pengguna mengira halaman mana yang telah dilawati atau dibuka. E-mel dan statistik tapak web lain yang berkaitan (seperti menandakan populariti bahagian tertentu dan menyemak integriti sistem dan pelayan).

Kuki boleh menjadi Kuki “Persistent” atau “Sesi”. Kuki Sesi dipadamkan apabila anda menutup pelayar web anda, tetapi kuki berterusan kekal pada komputer peribadi atau peranti mudah alih anda apabila anda pergi ke luar talian. Ketahui lebih lanjut tentang kuki.

Kuki Sesi dan Kuki Berterusan digunakan untuk tujuan berikut:

 • Kuki yang diperlukan/tidak pentingJenis: Kuki Sesi Diuruskan oleh: Kami Tujuan: Kuki ini penting untuk memberikan anda perkhidmatan yang tersedia melalui tapak web dan membolehkan anda menggunakan beberapa cirinya. Mereka membantu mengesahkan pengguna dan menghalang penggunaan akaun pengguna secara penipuan. Tanpa Kuki ini, Kami mungkin tidak dapat memberi anda perkhidmatan yang anda minta dan kami hanya menggunakan kuki ini untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda.
 • Penerimaan Dasar Kuki / Notis Kuki.Jenis: Kuki Berterusan Diurus oleh: Kami Tujuan: Kuki ini menunjukkan sama ada pengguna telah menerima penggunaan kuki di tapak web.
 • Fungsi CookiesJenis: Kuki berterusan: Tujuan kami: Kuki ini membantu kami mengingati pilihan yang anda buat semasa menggunakan tapak web, seperti mengingat butiran log masuk atau pilihan bahasa anda. Tujuan kuki ini adalah untuk memberikan anda pengalaman yang lebih diperibadikan dan untuk mengelak daripada memasukkan semula pilihan anda setiap kali anda menggunakan tapak web.

Untuk maklumat lanjut tentang kuki yang kami gunakan dan pilihan anda tentang kuki, Sila lawati dasar kuki kami atau bahagian kuki dasar privasi kami.

Penggunaan data peribadi anda.

Syarikat boleh menggunakan data peribadi untuk tujuan berikut.

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kamitermasuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami;
 • Untuk mengurus akaun anda: Untuk menguruskan pendaftaran anda sebagai pengguna Perkhidmatan. Data peribadi yang anda berikan mungkin membenarkan anda mengakses pelbagai ciri Perkhidmatan yang tersedia untuk anda sebagai pengguna berdaftar.
 • Untuk pelaksanaan kontrak: Produk yang anda beli; membuat kontrak lain dengan kami untuk barangan atau perkhidmatan atau melalui Perkhidmatan; Ikuti dan amalkan.
 • Hubungi: e-mel, seperti pemberitahuan kemas kini atau komunikasi maklumat daripada aplikasi mudah alih, termasuk kemas kini keselamatan; panggilan telefon untuk menghubungi anda melalui SMS atau bentuk komunikasi elektronik lain yang serupa; tindakan yang perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya;
 • Untuk disediakan berita tawaran istimewa dan produk lain; Anda tidak akan menerima maklumat sedemikian dengan maklumat umum tentang Perkhidmatan dan acara serupa yang telah anda beli atau tanya tentang yang kami tawarkan.
 • Untuk mengurus tuntutan anda: Untuk memproses permintaan anda kepada kami.
 • Untuk transaksi perniagaan: integrasi perpisahan penstrukturan semula; penstrukturan semula; pembubaran atau penjualan atau pemindahan lain sebahagian atau semua aset kami atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan atau pembubaran; Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk menilai sebagai sebahagian daripada pembatalan atau aktiviti serupa. Maklumat peribadi yang kami pegang tentang pengguna Perkhidmatan kami disertakan dalam aset yang dipindahkan.
 • Untuk tujuan lain: analisis data; mengenal pasti trend penggunaan; Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan lain, seperti menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan menilai serta menambah baik Perkhidmatan. produk, perkhidmatan; Pemasaran dan pengalaman anda.

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dalam keadaan berikut.

 • Dengan pembekal perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda. untuk menghubungi anda;
 • Untuk transaksi perniagaan: Kami mengumpul maklumat peribadi anda daripada syarikat lain; penjualan aset syarikat; Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi anda semasa pembiayaan atau pemerolehan atau rundingan semua atau sebahagian perniagaan kami oleh syarikat lain.
 • dengan tanggungjawab Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi kami kerana kami meminta rakan kongsi tersebut menghormati dasar privasi ini. Rakan kongsi termasuk syarikat induk kami dan anak syarikat lain; Termasuk rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang kami kawal atau berada di bawah kawalan bersama kami.
 • dan rakan niaga Kami menawarkan produk khusus kepada anda, Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi perniagaan kami untuk menyediakan perkhidmatan atau promosi.
 • dan pengguna lain Apabila anda berkongsi maklumat peribadi atau berinteraksi dengan pengguna lain di kawasan awam; Maklumat itu kelihatan kepada semua pengguna dan mungkin diedarkan secara terbuka secara luaran.
 • Dengan izin anda: Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan lain dengan persetujuan anda.

Menyimpan maklumat peribadi anda.

Syarikat hanya akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan data peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami. (contohnya, jika kami dikehendaki untuk mengekalkan data anda mengikut undang-undang yang berkenaan) untuk menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Syarikat juga akan mengekalkan data penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh masa yang singkat melainkan kami menggunakan data ini untuk mengukuhkan keselamatan atau meningkatkan kefungsian perkhidmatan kami, atau untuk menyimpan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pemindahan data peribadi anda.

Maklumat anda, termasuk data peribadi, diproses di pejabat operasi syarikat dan lokasi lain di mana pihak berkepentingan proses berada. Ini bermakna maklumat ini hanya tersedia di negeri anda, negeri Negara atau boleh dipindahkan ke dan disimpan pada komputer di luar bidang kuasa kerajaan yang lain; Undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada undang-undang bidang kuasa anda.

Penerimaan anda terhadap Dasar Privasi ini selepas anda menyerahkan maklumat ini merupakan persetujuan anda untuk pemindahan tersebut.

Syarikat mengendalikan data anda dengan selamat dan akan mengambil semua langkah yang perlu secara munasabah untuk memastikan maklumat peribadi anda tidak dipindahkan ke organisasi atau negara tanpa kawalan yang mencukupi, termasuk keselamatan, menurut Dasar Privasi ini. Data anda dan maklumat peribadi lain.

Akses data peribadi anda.

Anda mempunyai hak untuk meminta pemadaman sebarang maklumat peribadi yang kami kumpulkan atau menghubungi kami untuk mendapatkan bantuan.

Perkhidmatan kami mungkin memberi anda pilihan untuk mengalih keluar maklumat tertentu tentang anda dari dalam Perkhidmatan.

Jika anda mempunyai akaun, kemas kini maklumat anda dengan melog masuk ke akaun anda dan mengakses bahagian Tetapan Akaun yang membolehkan anda mengurus maklumat peribadi anda; Perubahan atau pemadaman boleh dibuat pada bila-bila masa. akses kepada maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami; Anda boleh menghubungi kami untuk meminta pembetulan atau pemadaman.

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin perlu mengekalkan maklumat tertentu apabila kami mempunyai kewajipan undang-undang atau asas undang-undang.

Pendedahan Maklumat Peribadi Anda.

Transaksi

Syarikat yang diperbadankan; Jika terlibat dalam pembelian atau penjualan aset; Kami mungkin memindahkan data peribadi anda. Sebelum kami memindahkan data peribadi anda, kami akan memberikan anda notis untuk mematuhi dasar privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam beberapa kes, Syarikat mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda apabila dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau dengan permintaan undang-undang daripada pihak berkuasa awam (seperti mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu:

 • Pematuhan dengan kewajipan undang-undang.
 • Lindungi hak atau harta Syarikat.
 • untuk mencegah atau menyiasat kemungkinan ralat yang berkaitan dengan Perkhidmatan;
 • Melindungi privasi pengguna perkhidmatan atau orang awam.
 • Melindungi daripada liabiliti undang-undang.

Keselamatan data peribadi anda

Keselamatan data peribadi anda adalah penting kepada kami, tetapi sila ambil perhatian bahawa sebarang kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Kami berusaha untuk menggunakan kaedah yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi data peribadi anda, tetapi kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak ditujukan kepada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga dan anda tahu bahawa anak anda telah memberikan kami data peribadi; Hubungi Kami. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpul maklumat peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun tanpa mendapatkan kebenaran ibu bapa; Kami mengambil langkah untuk memadamkan maklumat tersebut daripada pelayan kami.

Jika kami mesti bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat anda dan negara anda memerlukan kebenaran ibu bapa. Kami mungkin meminta kebenaran ibu bapa anda sebelum kami mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut.

Pautan ke laman web lain

Perkhidmatan kami mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak kami kendalikan. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga; Anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menggalakkan anda menyemak dasar privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mendedahkan kandungan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga; Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas dasar atau amalan privasi.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini dasar privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan dasar privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis penting mengenai Perkhidmatan kami sebelum perubahan berkuat kuasa dan mengemas kini tarikh “Terakhir Kemas Kini” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Adalah disyorkan agar anda menyemak dasar privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuat kuasa apabila disiarkan di halaman ini.

Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, Anda boleh menghubungi kami di:

 • Melalui E-mel: marketing.smoothdownloader@gmail.com
Scroll to Top