စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

နောက်ဆုံးမွမ်းမံမှု- ဒီဇင်ဘာ 10၊ 2023

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုမီ ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။

ဖော်ပြချက်နှင့် အဓိပ္ပါယ်

ဘာသာပြန်ပါ။

စာလုံးကြီးများကို အောက်ပါအကြောင်းအရာများတွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်- အနည်းကိန်း သို့မဟုတ် အများကိန်းတွင် ပေါ်လာသောအခါတွင် အောက်ပါအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် တူညီသောအဓိပ္ပာယ်ရှိရမည်။

စမ်းသပ်မှုများ

ဤစည်းမျဥ်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်-

  • မိတ်သဟာယ ဆိုသည်မှာ ပါတီတစ်ခုနှင့် ဘုံချုပ်ကိုင်မှု၊ ချုပ်ကိုင်မှု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။ ဤနေရာတွင် “ ထိန်းချုပ်မှု” ဆိုသည်မှာ ဒါရိုက်တာများ သို့မဟုတ် အခြားအရာရှိများ၏ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော အစုရှယ်ယာများ၊ အစုရှယ်ယာအကျိုးစီးပွား သို့မဟုတ် အခြားငွေချေးစာချုပ်များ၏ 50% ထက်ပိုသော ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဆိုလိုသည်။
  • လူမျိုးရေး၊ Source: မလေးရှား
  • အဖွဲ့အစည်း SmoothDownloader ဆိုသည်မှာ (ဤသဘောတူညီချက်တွင် “ ကုမ္ပဏီ” ၊ “ ကျွန်ုပ်တို့” ၊ “ ကျွန်ုပ်တို့” သို့မဟုတ် “ ကျွန်ုပ်တို့၏” ဟုရည်ညွှန်းသည်)။
  • ကိရိယာ ဆိုလိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် တက်ဘလက်အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်နိုင်သည့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို ဆိုလိုသည်။
  • ဝန်ဆောင်မှုများ ပင်မစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။
  • သတ်မှတ်ချက်များ (“ စည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများ” ဟုလည်းရည်ညွှန်းသည်) ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်နှင့်ကုမ္ပဏီကြား သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဆိုလိုသည်။
  • Third Party လူမှုကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ပြသနိုင်သော၊ ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ပံ့ပိုးပေးသော (ဒေတာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်) ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ဆိုလိုသည်။
  • ဝဘ်ဆိုဒ် ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင် SmoothDownloader ကိုစစ်ဆေးပါ။https://www.smoothdownloader.com/
  • အဲဒါ ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသူ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းကိုယ်စား အခြားတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလိုသည်။

အသိအမှတ်ပြုရန်

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် သင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုမှုကို လွှမ်းမိုးထားပြီး သင်နှင့်ကုမ္ပဏီကြား သဘောတူညီချက်များ ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်၍ အသုံးပြုသူများ၏အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များအားလုံးကို လွှမ်းမိုးပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သင့်လက်ခံမှုနှင့် လိုက်နာမှုအပေါ်တွင် သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဧည့်သည်များ၊ အသုံးပြုသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည့် အခြားသူများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကိုဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။ ဤစည်းမျဥ်းများရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို သင်သဘောမတူပါက၊ ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

မင်းအသက် 18 နှစ်ကျော်နေပြီလို့ ပြောတယ်။ ကုမ္ပဏီသည် အသက် 18 နှစ်အောက် ကလေးများအား ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့်မပြုပါ။

ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သင့်လိုက်နာမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒသည် သင်လျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ပြထားပြီး သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးများနှင့် သင့်အား ဥပဒေက မည်သို့အကာအကွယ်ပေးထားကြောင်း ပြောပြသည်။ ၎င်းအကြောင်းကို သင့်အားပြောပြသည် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။

အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုသည် ကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသော ပြင်ပကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ လင့်ခ်များပါ၀င်သည်။

ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့် ပြင်ပဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အကြောင်းအရာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒများ သို့မဟုတ် ကျင့်ထုံးများအတွက် တာဝန်မရှိပေ။ ကုမ္ပဏီသည် ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ဆီးခြင်း ၊ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက် ၊ ရလဒ် ၊ သုံးစွဲမှု ၊ မှီခိုမှု ၊ ထုတ်ကုန်များအပေါ် မှီခိုမှု ၊ ဆက်စပ်မှု ၊ မည်သည့်ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်။

သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် မည်သည့်ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒများကို ဖတ်ရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။

off

သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ပါက ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ချက်ချင်းရပ်တန့် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။

ရပ်စဲလိုက်သောအခါ၊ သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့် ချက်ချင်း ရပ်စဲသွားပါမည်။

ရှင်းလင်းချက်

သင့်တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ထိခိုက်မှုများတစ်စုံတစ်ရာမရှိစေကာမူ ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများ၏ အလုံးစုံတာဝန်ဝတ္တရားသည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် သင်၏ သီးသန့် ကုမ္မဏီများအတွက် အလုံးစုံသော သဘောတူညီချက်များအတွက် ပေးဆောင်ရမည့်အရာများ $00.00 အတွက် RS ) ဘယ်ဟာပိုကြီးလဲ။ အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားသည်။ , , ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် မ၀ယ်ရသေးပါက၊

တည်ဆဲဥပဒေဖြင့် ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများသည် အထူး၊ မတော်တဆ၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ သို့မဟုတ် အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ (အပါအဝင်၊ ဆုံးရှုံးမှုမရှိ) အကန့်အသတ်မရှိ၊ ဆုံးရှုံးမှု)။ လုပ်ငန်းထိခိုက်မှု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဒဏ်ရာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ၊ ဒဏ်ရာရရှိ/အိန္ဒိယ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် သုံးစွဲမှု ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ၊ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ)၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများသည် ၎င်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရည်ရွယ်ချက်ကို ကုစားရန် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်ပင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို အကြံပေးထားသည်။

အချို့သောပြည်နယ်များသည် လျှို့ဝှက်အာမခံချက်များ သို့မဟုတ် မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ယူမှု ကန့်သတ်ချက်များအား ချန်လှပ်ခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ချက်အချို့သည် သင့်အတွက် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ဤပြည်နယ်များတွင်၊ ပါတီတစ်ခုစီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားသည် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ အကန့်အသတ်ရှိသည်။

ငြင်းဆိုချက် “ အဖြစ်” UG “ ရနိုင်သည်”

ဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်အား “ဖြစ်စဥ်” နှင့် “ရနိုင်သလောက်” နှင့် ပေးဆောင်ထားပြီး အမှားအယွင်းများနှင့် ချို့ယွင်းချက်မှန်သမျှကို အာမခံချက်မရှိဘဲ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ တည်ဆဲဥပဒေဖြင့် ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ ကုမ္ပဏီ၊ ၎င်း၏ တွဲဖက်များနှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် အာမခံချက်အားလုံးကို အပြည့်အဝ ငြင်းဆိုထားသည်။ ၎င်းတွင် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ သီးခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ကြံ့ခိုင်မှု၊ ခေါင်းစဉ်နှင့် ချိုးဖောက်မှုမရှိသော အာမခံချက်အားလုံးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုကျင့်ထုံးများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အာမခံချက်အားလုံး ပါဝင်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲ၊ ကုမ္ပဏီသည် အာမခံချက် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုခြင်းများကို မလုပ်ဆောင်ဘဲ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်၊ လိုချင်သော ရလဒ်များကို ရရှိစေမည် သို့မဟုတ် ရလဒ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည် . TWICE။ အနှောက်အယှက်ကင်းစွာ လုပ်ဆောင်ပါ၊ စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက် သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုကို ပြုပြင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြုပြင်နိုင်သည်။

အထက်ဖော်ပြပါကို ကန့်သတ်မထားဘဲ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ ပေးသွင်းသူသည် မည်သည့်အမျိုးအစား၊ ဖော်ပြပါ သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မျိုးကိုမျှ ကိုယ်စားပြုခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံခြင်းမပြုပါ။ ဆက်စပ်; (ii) ဝန်ဆောင်မှုကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည် သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းမရှိ၊ (iii) ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခု၏ တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု သို့မဟုတ် အချိန်မီမှု၊ သို့မဟုတ် (iv) ကုမ္ပဏီမှ ပေးပို့သော ဝန်ဆောင်မှု၊ ၎င်း၏ ဆာဗာများ၊ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် အီးမေးများသည် ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဇာတ်ညွှန်းများ၊ ထရိုဂျန်မြင်းများ၊ ပိုးမွှားများ၊ ပိုးမွှားများ၊ ချိန်ကိုက်ဗုံးများ သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ ကင်းစင်ပါသည်။

အချို့သောတရားစီရင်ရေးများသည် အချို့သောအာမခံချက်များ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစားသုံးသူအခွင့်အရေးများကို ကန့်သတ်ခြင်းမှ ချန်လှပ်ခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်၊ အထက်ဖော်ပြပါ ခြွင်းချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ အချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို သင့်အတွက် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဤပုဒ်မတွင် ဖော်ပြထားသော ချန်လှပ်မှုများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များသည် တည်ဆဲဥပဒေအရ သက်ဆိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။

ဆက်စပ်ဥပဒေ

ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများနှင့် သင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအား ၎င်း၏ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ ကွဲလွဲမှုမှအပ သင့်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများက လွှမ်းမိုးထားပြီး သင့်လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အခြားသောဒေသန္တရ၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အငြင်းပွားဖွယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု

ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများ သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုများရှိပါက ကုမ္ပဏီကို ဦးစွာဆက်သွယ်ရန် သဘောတူပြီး အငြင်းပွားမှုကို အလွတ်သဘောဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားပါ။

ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) ရှိ သုံးစွဲသူများအတွက်။

အကယ်၍ သင်သည် EU တွင် စားသုံးသူဖြစ်ပါက၊ သင့်နေထိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေပါ မဖြစ်မနေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များမှ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါမည်။

အမေရိကန်ဥပဒေနဲ့အညီ

(i) သင်သည် အမေရိကန် အစိုးရ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ခံရသော နိုင်ငံ၌ တည်ရှိခြင်း မရှိကြောင်း၊ သို့မဟုတ် အမေရိကန် အစိုးရက “ အကြမ်းဖက် ပံ့ပိုးပေးသည့် နိုင်ငံ” ဟု သတ်မှတ်ကြောင်း ကိုယ်စားပြုပြီး အာမခံပါသည်။ ၎င်းကို အမေရိကန်အစိုးရ၏ တားမြစ်ထားသော သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသော အဖွဲ့များစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။

ခွဲခြင်းနှင့် စွန့်လွှတ်ခြင်း။

သန့်စင်ခြင်း။

ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို အတည်မပြုနိုင်သော သို့မဟုတ် အကျုံးမဝင်ဟု ယူဆပါက၊ အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို တည်ဆဲဥပဒေအရ ဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာအထိ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ပြင်ဆင်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အပြည့်အဝသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။ .

လျှော့စျေးများ

ဤစည်းမျဥ်းများတွင် အခြားနည်းဖြင့် ဖော်ပြထားသည်မှလွဲ၍၊ ဤစည်းမျဥ်းများအောက်ရှိ မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆို ကျင့်သုံးရန် သို့မဟုတ် တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် အဆိုပါအခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးနိုင်မှု သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းရက်စွဲတွင် ထိုသို့သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ပျက်ကွက်မှုမှန်သမျှကို စွန့်လွှတ်ခြင်းဟု မှတ်ယူရမည်။ အနာဂတ်မှာ ပုံသေဖြစ်သွားရင်…

ဘာသာပြန်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သင့်ထံလျှောက်ထားသည့်အခါ ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများကို ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည် အငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပါက မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာသားကို ထိန်းချုပ်ရမည်ဟု သဘောတူပါသည်။

ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများ ပြောင်းလဲမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို အချိန်မရွေး ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခွင့်အရေးကို အာမခံပါသည်။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုသည် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါက၊ စည်းမျဉ်းအသစ်များမသက်ရောက်မီ အနည်းဆုံး ရက် 30 အကြောင်းကြားစာပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

ဤပြောင်းလဲမှုများ ထိရောက်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းမျဥ်းအသစ်၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံး သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သဘောမတူပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

ဆက်သွယ်ရေး

အသုံးပြုမှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်သည်-

  • အီးမေးလ်- Marketing.smoothdownloader@gmail.com
Scroll to Top